Kontor – 56 58 21 11
post@strandvik.no

Jan Magnus – 90 01 21 26
Olav – 91 84 40 00
Ingeborg – 91 81 85 92

Samarbeidspartnarar

Sal

Me driv med sal av pukk, singel og grus. Me leverar til bedrifter og private.

Utleige

Me driv med kort- og langtidsutleige av containarar til bedrifter og private. Me vil gjerne vera med planleggja og driva kjeldesortering av avfallet på den enkelte bedrift for derved å få den rimelegaste og beste løysinga.

Transport

Me driv hovudsakeleg med transport av containarar og renovasjon.

Kontakt oss for prisar og meir informasjon om kva me kan tilby og levera!

Inn ved fot av Bjørnafjorden ligg den vakre kystperla Strandvik. Her, på eit lite, men veleigna industriområde, finn du oss.

Kontakt

Adresse

Strandvik Transport og Maskin AS
Håvikvegen 99
5643 Strandvik

Telefon

56 58 21 11

E-post

Betaling

eller

faktura

Nettstad levert av Fusit